உரைநடை

 

சிட்டு பாடல்

கிணற்றில் விழுந்த நிலா

உதவி செய்வோம்

கேட்க!செய்க!

விளையாடி மகிழ்வோம்

இது என் வீடு

ஓடி விளையாடு பாப்பா(பாடல்)

எங்கள் ஊர்ச் சந்தை

ஆசை!ஆசை!

ஆடும் மயில்

பேருந்து நிலையம்

மாய மாம்பழம்

 சேர்ந்து செய்வோம்(பாடல்)

வெற்றிப் பதக்கம்

குடையும் குப்புசாமியும்

ஆற்றைக்  கடந்த குட்டிக் குதிரை

காண்போம்! கற்போம்!

புழு எங்கே?

குட்டி முயல்

 புதுருக்குள் புதிர்

பசுவும் கன்றும்(பாடல்)

மணிப் பேச்சு

குருவியின் முயற்சி

சிறுவர் காத்த யானை

பட அகராதி

 

 

செய்யுள்

ஆத்திச்குடி 1-5

ஆத்திச்சூடி 6-10

புதிய ஆத்திச்சூடி

புதிய ஆத்திச்சூட6-10

கொன்றை வேந்தன் 1-5

கொன்றை வேந்தன் 6-10

 

Copyright 2015 go4guru inc.