உரைநடை

 

1.சொர்க்கத்தில் நரி

2.சட்டை போட்ட குரங்கு பாடல்

3.வீதி உலா

4.பார்க்கும் இடமெல்லாம்

5.பொழுது விடிவது யாராலே

4.முரசு(பாடல்)

7.வீட்டை எரித்த விளக்கு

8.செய்திகள் அறிவோமா?

9.பணமிருந்தும் பட்டினி

10.என்ன செய்வேன்?

11.நண்பனைத் தேடி

12.வாழ விடு வாழு ( நாடகம்)

14.காண்போம் கன்னியாகுமரி

15.மீனாவின் வாழ்வில் ஒரு நாள்

16.குறிப்பால் அறியலாம்

17.வெற்றுத் திண்ணை

 

செய்யுள்

 

திருக்குறள் 1,2

திருக்குறள் 3,4,5

திருக்குறள் 3,4,5

திருக்குறள்9-10

மூதுரை 1,2,3

நாலடியார்1,2

அழகின் சிரிப்பு

 

 

 

Copyright 2015 go4guru inc.